ბეჭდვის შემდგომი პროცესები

პოლიგრაფია მრავალფეროვანი დარგია იმის მიხედვით, თუ რა სახის პროდუქციასთან გვაქვს საქმე, სხვადასხვა პროცესებს გაივლის. შედარებით მარტივია ფლაერის , ტრიპლეტის, პლაკატისა  და მსგავსი პროდუქციის შემდგომი განვითარების გზები: იჭრება, იკეცება და იფუთება. შედარებით რთული პროცესია წიგნების, კატალოგების, ბლოკნოტების, ყუთების, სასაჩუქრე ჩანთბისა  და მსგავსი პროდუქციის შემდგომი პროცესები: კეცვა, ფორზაცის მიკვრა, აკრეფვა, კერვა/ თერმო, ყდისთვის ნახაზის მომზადება, ყდების დამზადება,  ლამინაცია, კლიშის დარტყმა და ა. შ პროცესები რასაც  ესა თუ ის  პროდუქცია მოითხოვს.

Shopping Cart