ბლოკნოტები

გთავაზობთ ნებისმიერ დიზაინის შიგთავსის ბლოკნოტის დამზადებას, როგორიცაა ყოველდღიური,  ყოველკვირეული კალენდრებით, ცალხაზიანი, დაუბეჭდავი და სხვა. ბლოკნოტები შეიძლება იყოს ზამბარით აკინძული, მოლესკინის ტიპის, ინტეგრალური ყდით, ტყავის შემცვლელით, შემოგვირისტებული ყდით, ჯიბეებითა და მაგნიტის ჩამკეტებით.

Shopping Cart