ციფრული ბეჭდვა

ციფრული ბეჭდვა ხელსაყრელია მცირე ტირაჟების დროს მოკლე მონაკვეთში; ციფრულად შესაძლებელია დავბეჭდოთ: ბლანკები, კონვერტები, სავიზიტო ბარათები, მოსაწვევები და სხვა პოლიგრაფიული პროდუქცია. ბეჭდვა ხორციელდება  ციფრულ საბეჭდ დანადგარზე, რომელიც საბეჭდად იყენებს საღებავის დატანის ციფრულ ტექნოლოგიას.

Shopping Cart