კლიშის დამზადება მაგნიუმის ფირფიტით

მაგნიუმის ფირფიტაზე გამოყვანილი რელიეფური გამოსახულება, გამოიყენება  პოლიგრაფიული ფოლგით ტვიფრისას,  ლამინირებული და არალამინირებული ქაღალდის, ტყავის შემცვლელისა და ქსოვილის ზედაპირებზე;

Shopping Cart