წიგნი მაგარ გარეკანში მომრგვალებული ყუით

მაგარყდიანი წიგნები ერთმანეთისაგან გამოირჩევა ბრტყელი ან მომრგვალებული ყუებით. მომრგვალებული ყუა ოპტიმალურია მრავალგვერდიანი წიგნებისთვის, რომელთა შიგთავსის ქაღალდიც არაცარცირებულია. ჩამოსუფთავებული წიგნის ბლოკი მრგვალდება სპეციალურ დანადგარზე, ამის შემდეგ, ხდება გამზადებული ყდის ოვალური დამუშავებაც.

Shopping Cart