წიგნი მაგარ გარეკანში

ნებისმიერი ზომის წიგნის შიგთავსი იბეჭდება სხვადასხვა ტიპის ქაღალდზე, ერთფერიანი ან სრულფერიანი ბეჭდვით; შემდეგ იკერება და იკინძება თერმულად. შიგთავსს მაგარ ყდასთან აკავშირებს ფორზაცი, სადა ან ინდივიდუალური პრინტით. მაგარი ყდა მზადდება სხვადასხვა სისქის მუყაოსგან, რომელზეც გადაკრულია სხვადასხვა სპექტრის დიზაინის ლამინირებული ქაღალდი, ქსოვილი  ან ტყავის შემცვლელი.

Shopping Cart