წიგნის დიზაინი და დაკაბადონება

გთავაზობთ პოლიგრაფიული დიზაინის კომპლექსურ  სამუშაოებს  საბეჭდი ფაილის მოსამზადებლად; ასევე დაკაბადონებას, რომელიც გულისხმობს ტექსტური და გრაფიკული მასალის დაკომპლექტება საბოლოო საბეჭდი მაკეტისათვის.

Shopping Cart